บ้านไม้ธารารีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต

177 หมู่ 5  ตำบลคลองโคน  อำเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสงคราม  75000

 

ติดต่อสอบถาม
083-421-1773 , 034-764778
 ออฟฟิตบ้านไม้ธารา

Email :  baanmaithara@hotmail.co.th