บ้านไม้ธารารีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต

177 หมู่ 5  ตำบลคลองโคน  อำเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสงคราม  75000

 

ติดต่อสอบถาม
097-049-8887 , 034-764778
034-764779 ออฟฟิตบ้านไม้ธารา

Email :  baanmaithara@hotmail.co.th