แพคเกจสวนน้ำ

สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป

สัมมนา Outing ราคาท่านละ 1,199 บาท

สำหรับ 35 ท่านขึ้นไป

 

แพคเกจที่พัก อาหาร กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ สวนน้ำ งานเลี้ยง

ราคาท่านละ 1,700 บาท

สำหรับ 40 ท่านขึ้นไป

แพคเกจสวนน้ำ+Workshop ราคาท่านละ 1,050 บาท

สำหรับ 25 ท่านขึ้นไป

แพคเกจสวนน้ำ ราคาท่านละ 1,250 บาท

สำหรับ 30 ท่านขึ้นไป

แพคเกจปลูกป่า+Workshop ราคาท่านละ 1,450 บาท

สำหรับ 50 ท่านขึ้นไป

แพคเกจวันเดียวกลับ (One Day Trip)

กิจกรรมเชิงอนุรักษ์

 

แพคเกจวันเดียวกลับ (One Day Trip)

กิจกรรมสวนน้ำ

แพคเกจวันเดียวกลับ (One Day Trip)

แพคเกจสุดคุ้มแห่งปี 2567 กิจกรรมเชิงอนุรักษ์หรือปลูกป่า +สวนน้ำ