บ้านพักขนาด 4 ท่าน

ราคา 2,000 บาท/คืน

 

บ้านพักขนาด 5 ท่าน

ราคา 2,500 บาท/คืน

 

บ้านพักขนาด 6 ท่าน

ราคา 3,000 บาท/คืน

 

บ้านพักขนาด 7 ท่าน

ราคา 3,500 บาท/คืน

 

บ้านพักขนาด 10 ท่าน

ราคา 5,000 บาท/คืน

 

บ้านพักขนาด 11 ท่าน

ราคา 5,500 บาท/คืน